книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
Государственный надзор за страховой деятельностью ( Реферат, 13 стр. )
Гражданин заключил договор страхования транспортного средства в страховой компании "Гарант". В период действия договора произошло два страховых случая ( Контрольная работа, 5 стр. )
Гражданин заключил договор страхования транспортного средства в страховой компании Гарант". В период действия договора произошло два страховых случая. Определите размер ущерба и страховое возмещение по договору страхования транспортного средства, при ( Контрольная работа, 5 стр. )
Гражданин заключил договор страхования транспортного средства в страховой компании "Гарант ( Контрольная работа, 4 стр. )
Гражданин заключил договор страхования транспортного средства в страховой компании "Гарант". 5474 ( Контрольная работа, 19 стр. )
Гражданско-правовая характеристика договора страхования ( Курсовая работа, 27 стр. )
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОШИБКИ ( Дипломная работа, 91 стр. )
Гражданско-правовое регулирование страхования и стра-ховой деятельности в Российской Федерации ( Дипломная работа, 93 стр. )
Дать обоснование примененной методике финансового анализа деятельности страховой организации. Сделать выводы по результатам проведенного анализа и дать заключение о финансовом состоянии страховщика, включая предложения по его улучшению ( Контрольная работа, 17 стр. )
Действия участников ДТП при аварии, особенности заполнения извещения о ДТП ( Контрольная работа, 7 стр. )
Детальный анализ обязательств по личному страхованию 2010-81 ( Дипломная работа, 81 стр. )
Детальный анализ обязательств по личному страхованию ( Дипломная работа, 81 стр. )
Деятельность иностранных страховщиков на российском страховом рынке ( Курсовая работа, 33 стр. )
Джерела самострахування 4 Сутність самострахування 3 (Украина) ( Контрольная работа, 11 стр. )
ДИНАМИКА, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВАНИЯ В РФ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ В МАКРОЭКОНОМИКУ ( Курсовая работа, 48 стр. )
Для лица в возрасте 42 лет рассчитать к24233 ( Контрольная работа, 13 стр. )
Добровольное медицинское страхование на примере дочерней компании клиники "Борис" под названием "РОСНО" (г.Москва) ( Реферат, 22 стр. )
Добровольное медицинское страхование в системе личного страхования ( Курсовая работа, 53 стр. )
Добровольное медицинское страхование798 ( Курсовая работа, 48 стр. )
Добровольное медицинское страхование ( Дипломная работа, 48 стр. )
ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ДЕТЕЙ В КОМПАНИИ РОСНО (Г.МОСКВА) ( Реферат, 18 стр. )
Добровольное страхование ( Реферат, 22 стр. )
Договір страхування (Украина) ( Контрольная работа, 19 стр. )
Договір страхування: поняття, зміст та особливості (Украина) ( Курсовая работа, 36 стр. )
Договор имущественного страхования ( Дипломная работа, 68 стр. )

Вступ 2

Сутність самострахування 3

Джерела самострахування 4

Предмет доцільного використання самострахування 8

Висновок 10

Список літератури 11

Самострахування це процес в управлінні ризиком: заплановане прийняття на себе чистого ризику замість придбання страхування; фінансова підготовка до усунення наслідків чистих ризиків шляхом завчасного створення відповідних фондів (резервів), що є достатніми для покриття можливих утрат

Часто використовується в практиці страхування, що забезпечує виплату компенсацій працівникам, де збиток досить передбачуваний. Менші збитки, що зустрічаються часто, є кращим об'єктом для самострахування, чим великі, але рідко відбуваються збитки. Програми самострахування часто створюються для того, щоб утримувати на своїй відповідальності збитки до визначеного ліміту, а страхування здобувається понад цим рівнем. У більшості штатів США здійснюється регулювання самострахування в такий же спосіб, як і страхової діяльності (потрібне представлення свідчень про самострахування в тих випадках, коли воно проводиться для дотримання вимог закону про обов'язкове страхування відповідальності, зв'язаної з використанням засобів автотранспорту, і відповідальності, зв'язаної з виплатою компенсацій працівникам).

Групове самострахування ( self-insurance) в управлінні ризиком являє собою об'єднання декількох невеликих організацій, що не в змозі здійснювати самострахування індивідуальне, у досить великий пул, що надає можливості для реалізації програм самострахування для кожного з його членів.

Сутність самострахування

Страхування майна громадян (самострахування) - це складний механізм, організація і розвиток якого визначаються умовами певних видів страхування, які різняться між собою проведенням певних організаційних та інших заходів, а також зацікавленістю потенційних страхувальників у страховому захисті, їх економічними можливостями для укладення договору с

1. Закон України "Про страхування" // Урядовий кур'єр. - 1996. - 18 квітня.

2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" // Голос України. - 2001. - 14 листопада.

3. Александров "Комерческое страхование" Д. 1998;

4. Александрова "Страхование" ; Д.2000

5. Заруба О.Д. "Страхова справа" : підручник - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. - 321 с.

6. Осадець "Страхование"; К.2000

7. Осадець С.С. Страхування - К.: КНЕУ, 1998.-528с.

8. Рейтман Л.И. "Страховое дело" 2002 р., 142 с. ;

Примечаний нет.

2000-2019 © Copyright «Kursovaja.su»