книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
«Эконометрическая модель национальной экономики Турции» ( Контрольная работа, 12 стр. )
"Cтатистико-экономический анализ уровня и эффективности прозводства продукции животноводства" ( Курсовая работа, 55 стр. )
2 задачи по эконометрике ( Контрольная работа, 10 стр. )
3 задачи по эконометрике ( Контрольная работа, 4 стр. )
6 задач по экономической статистике ( Курсовая работа, 12 стр. )
Cоздание программного продукта построения модели авторегрессии по методу Койка и исследование ее параметров ( Дипломная работа, 44 стр. )
Адаптивные эконометрические модели ( Контрольная работа, 23 стр. )
Алгоритм расчета полной доходности облигации с нулевым купоном 8 ( Контрольная работа, 10 стр. )
Анализ доходов от железнодорожных перевозок в Российской Федерации ( Курсовая работа, 26 стр. )
Анализ многомерных статистических данных ( Контрольная работа, 17 стр. )
Аналіз моделі (Украина) ( Контрольная работа, 14 стр. )
Аналіз моделі (Украина) 2 ( Контрольная работа, 15 стр. )
Багатофакторна лінійна регресія (Украина) ( Контрольная работа, 23 стр. )
Воросы по эконометрике ( Контрольная работа, 2 стр. )
Выявление существования трендов методом разности средних уровней временного ряда ( Контрольная работа, 13 стр. )
Гетероскедастичність (Украина) ( Контрольная работа, 23 стр. )
Двокроковий метод найменших квадратів (Украина) ( Контрольная работа, 10 стр. )
Економетрична модель (Украина) ( Контрольная работа, 4 стр. )
Жилищный фонд ( Дипломная работа, 78 стр. )
Зависимость выпуска продукции от трудозатрат ( Контрольная работа, 14 стр. )
Задания по эконометрике ( Контрольная работа, 11 стр. )
ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ ( Контрольная работа, 21 стр. )
Задача по эконометрике ( Контрольная работа, 7 стр. )
Задача по эконометрике ( Контрольная работа, 22 стр. )
Задачи по эконометрике ( Контрольная работа, 13 стр. )

Постанова задачі

Математична формалізація моделі

Розрахунок параметрів моделі

Оцінка адекватності моделі статистичним даним

Аналіз моделі

Прогноз на основі побудованої моделі

Перелік літературних джерел

Як один із шляхів вирішення цієї проблеми пропонується використовувати багатофакторну лінійну регресійну модель, за допомогою якої можна оцінити, як кожен з вищевказаних факторів впливає на показник, що моделюється, тобто рівень рентабельності, та за допомогою отриманої моделі прогнозувати його обсяги на майбутнє.

Виходячи із сукупності спостережень за рівнем рентабельності ( ), відносним рівнем витрат обігу ( ) і продуктивністю праці ( ), необхідно побудувати економетричну модель і на основі одержаних результатів зробити економічний аналіз та прогноз її основних показників.

1. Лук'яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998.

2. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. - К.: КНЕУ, 2004.

3. Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручник для студентів економ. спеціальн. вищ. навч. закл. - К.: Четверта хвиля, 1997.

Примечаний нет.

2000-2019 © Copyright «Kursovaja.su»